ילדותו בשואה ליוותה אותו כצל כל חייו.
 
     
 
אביו נטש אותו ואת אחיו בתקופת המלחמה.
     
 
הוא מעולם לא שיקר, אף לא שקר אחד, אף לא שקר לבן, לכן .היה הישר באדם.
     
 
בגלל מום בליבו לא שירת בצבא ונשא עובדה זו כל חייו והיא שהפכה אותו ללוחם של שלום.
     
 
החל את דרכו המקצועית כשליח בחברת פרסום.
     
 
ייסד יחד עם שותפים, בעשר אצבעותיו, את עיתון כלבו ובהמשך את פרסום קשר ישיר ועסקים נוספים.
     
 
בכושר עבודתו והנהגתו הוביל את החברה להצלחה כלכלית ואיפשר חיי רווחה למשפחתו.
הוא ניהל בפועל עד יום מותו את עסקיו כמנכ"ל "קשר ישיר" וכשותף קבוצת מקומונים
ועסקי תקשורת נוספים.

     
 
רבים ממתחריו העיסקיים היו גם חבריו האישיים.
     
 
היה ליברל, שוחר שלום אקטיביסט וכך חינך את ילדיו.
     
 
אהב את אישתו אהבת נצח, בנאמנות אין קץ.
     
 
אוהב אדם, איש לא שנא אותו, מעולם.