לחצו להדלקת נר זיכרון לשנה ה- 21
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אבי. אוקטובר 2023. מלחמה
אורלי אמיר אופק אביב ארבל אלון
ביאנקה תל 07.10.23
ביאנקה תל 10.09.2023
שון תל
אבי, בנך. מאי 2023
ביאנקה תל 04.05.2023
להב
ביאנקה תל 19.02.23
ביאנקה תל 04.11.22
אורלי אמיר אופק אביב וארבל♥️😢
שלמה תל
04.05.22 ביאנקה תל
עלמה
לין
איה
רמה
דניאל
נוגה
שירה
לילך
רואי
אלמה תל 4.5.22
אבא שלי איפה אתה? 82! אבי תל
ביאנקה תל 02.01.2022
רואי דוד
אברהם תל. שמור עלינו
שון רותי איתי ויובל תל
אורלי אמיר אופק אביב וארבל אלון
רואי דוד
טניה
תל ביאנקה 13.10.21
ביאנקה תל 04.05..2021
atara eitan
אבי תל 4.5.21 אוהב אותך
רונית ואורי קיטאי
שון, רותי, איתי ויובל
לילך להב
אוסקר בר
אורלי אמיר אופק אביב וארבל אלון
ביאנקה תל 19.10.2020
שחר תל
אבי תל
אורלי אמיר אופק אביב וארבל אלון
דוד לוי
רואי דוד
רפאל שחר
ציפי סגל (איתן)
שלמה תל
דורון מורד
ליאורה אביגדורי
גל הלר
שון, רותי, איתי ויובל
רמי קדוש
פני ומאיר שטיין
לילך
עטרה איתן
צביקה ברק
אבי תל
נורית
מיקי
ארז
מיכל אבן
אלמה ובר תל
צביה באום
ערן אלוני
אש"א
אתגר מויאל
לי
ביאנקה תל 04.05.2020
שחר תל
ביאנקה תל 28.03.2020
אלי קולבסקי
לזכר שלמה תל ז'ל מיואב בר-ישראל - ולך אבי היקר - חיבוק !
לזכר שלמה תל ז'ל מיואב בר-ישראל - אבי - חיבוק !
ביאנקה תל 14.11.19
ביאנקה תל 30.10.19
דרור כהן
אוסקר בר
לילך להב
ריקי
עוד שנה חלפה, אבא. (אבי)
אורלי, אמיר, אופק, אביב ןארבל
רותי,שון,איתי ויובל
אבא בן 79. אבי
ביאנקה תל 04.05.19
4.5.19
ביאנקה תל 19.04.19
ביאנקה תל 3.3.19
ביאנקה תל 19.03.03
טובה פיירמן
מושון
סיגלית רופטנברג - מהדלסון
רונית ואורי קיטאי
אורלי אלון 9/10/18
אבי.
ביאנקה תל 9/10/18
שון תל
שחר תל 9/2018
ביאנקה תל 9/2018
אבי תל 8/2018
אסף
בדיקה
אבי תל. אתה בי.
אורלי 11.5.16 אוהבת ומתגעגעת
ביאנקה תל 04.05.16
ביאנקה תל04.05.16
ביאנקה תל 15.03.16
אלמה
בר שלמה
משפחת זוגרבו
משפחת שטורפר
משפחת אזאצי
מרים כהן
מרים בהן
אמיר אלון
יפה יגר
ביאנקה תל 14.10.15
אורלי 7.10.15
ביאנקה תל 07.10.15
ביאנקה תל ערב יום כיפור
אבי תל - ערב ראש השנה
בר-שלמה - ראש השנה תשע״ה
ביאנקה תל 25.08.15
ביאנקה תל 24.06.15
ביאנקה תל 22.05.15
גילי אבן חיים
ביאנקה תל 04.05.15
ביאנקה תל 08.04.15
אבי
ביאנקה תל 16.02.15
ביאנקה תל 27.01.15
טובה (עזר) פיירמן
ביאנקה תל 30.11.14
אורלי 7.10.14
לחצו לצפיה בנרות זיכרון מהשנה הראשונה ועד השנה 11
מוקד ישיר
קשר ישיר
עילית ודודי שדה-קורן
שאול חייט
אורלי תל
יעל תל
רות תל
עמית זליקוביץ
אלונה‮ ‬זוהר
חלי‮ ‬בן‮ ‬מנחם
דורון מנור
מיכה בייזמן
פישביין שוש
שירלי ויואל מאהלר
נמרוד פאר
דורון מורד
ארז אשרוב
שרון בכר
נעמה רוזמן
אפרת יגר
מוטי יגר
אבנר מכטינגר
צביקה אברהם
מרק ואביבה זאבי
טלי אשל
עדנה ויורם כרפיס
עוזי קילון
משה אלברט
אורי ומיכל שפירא
חנן טל
מיכל ואביגדור אורבך
גלסברג אילנה ואפרים
ממשפחת תל
נירה רוזנפלדר
עודד דורפמן-הדני
רני הררי
ערן ויהודית אלוני
חנה ושלמה כהן
רינת ורוני דנינו
מיכל וגדי מרגלית
אילנית קדם (רופטנברג)
דורון קשוב
עפרה קשוב
אילן מדן
גלית פולצק
סיגל מנדלסון (רופטנברג)
איציק מנדלסון
מאיה מנדלסון
שיר מנדלסון
שירית קוריאט
ענת אשרוב
רתם אשרוב
הרב אבי זרקי ורעייתו
גיא שמיר
מירב בכר
משפחת מקדסי
לימור זריהן
רוית כהן
חזי קדם
דור קדם
מיקי אבגיל
נטלי אבגיל
גלית
יעל תמם
גלית נעמן
שלום
מחקר ישיר
עובדי לוח ידעות אחרונות חיפה והצפון
אסף כהן
עובדי פרסום קשר ישיר
יגאל שתיים
דליה מגדל
ראובן בסה
דייב
שי
לאה רומאנו-סוויסה
רחל פאר
עובדי ידיעות תקשורת
ידיעות תקשורת מודעות צפון
שמואל פינקלמן
שוש בביץ
גק ואנט
טניה ברק
קרן בירמן
מירב ואורן גולדמן
משה מעיין
מעין ואור
אסנת בלסון
גקי טרמר
אסתי פרוייקט
משפחת אלון
שרה ומרקו ליבסקר
עדי ליבסקר
shirley bilibau
טליה ודיויד רוקח
סיגל לזרוביץ-איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים)
מיכל אוסינסקי
ליאורה כהן
רחל סגל
מיכל כהן
שולה ויחזקאל דר
איילה ועמוס וורמן
נוי וזהר מזרחי
אמיר פז-לובר
מיכה רוזן
רטה יהודה יבךונובסקי
גיליה ועדי רחמיאל
מבצרי אברהם
חנה דקל
זאבי מרק ואביבה
בוכמן אלי
אתי וגיא קשת
חיים שטייר
אמיר אופק
אלינור שחם
ברוך עמיקם
מורבסקי ניבה
נועם זוהר
Dorit Stapler
וולמן צבי ושרית
אורנה סגל
כרמלה ואברהם סידי
טוביה בסקינד
ארנון פישמן ובית הלוח הבטוח
שרה גור
שמוליק יניב
צוות אולפני חיפה
צוות ערוץ התיירות
מיכל דדון (האגודה למען העיוור - חיפה
אורית ורון כרמי-ארואטי
נעמה ועשור לוין
ציפי ואיציק טל
מיכל ומשה ארזי
ליאת אראל
מיכאל שטרייף
מרדכי בר-טל
בני רוזנר וצוות דואר נע ונד
איציק אלוני
פרי אבידן
רודיקה ויעקב אבירם
יוסי לוי מחברת אנגל
דודו מרום
מיכה וריקי מרגלית
ליבנת ואמיר קופיט
אביגייל לואיס-אשרוב
שרות קריסטל
רותי ושמוליק פינקלמן
אסנת יגר
אתי אילן
תימור גורדון
שלמה לונדון
אלון צוק
מייקל, גיל וכל הצוות
אהוד מוניצור
שמעון בר
דניאלה בר
אבי דקל
ריקה ושלמה לונדון
יעל ודורון לונדון
משפחת בנק אדנים
SEGAL
צוות גוף ראשון
בני מרום
מרק ביאנו
מירב קשוב
גיא רביד - רפיד פרסום חוצות
ערן רולס
דנה זאבי
זמיר זאבי
לובה פובולוצקי
שמעון יעקובסון
יאיר גרנק
החברים ממחלקת מוספים
ליאור מזרחי
ידלין רון
מאיר אדרי
ענת ובני קרן
עדן דוד
אורלי ואודי כנפי
שרון בן מנחם
משפחת כץ
אורית ויצחק מודן
חן רופטנברג
שירן בריל
רבקה דוידס
משה דוידס
אלו"ט- ילדים אוטיסטים-חיפה
עודד יחזקאל
אלי עקריש - סלון רודיקה
ורד ודריו סיגל
גיורא פישר
שרון וריקי קופיט
זוהר וגלית לוי
משפחת אנגל
נחום דהן
שרית כהן
ליאור אפרתי עיצוב תל אביב
רמי
יניב חייט
פולט ואלי אברגיל
חנה ודן מרום
יטי גדלוביץ
דורית ושמעון נחמיאס
חיים אזולאי
יוסי לוי
דני דניאל
חיים
משה וברכה להיס
ליאורה להיס
עדינה להיס
אנה סנגר
צבי ברק
רון דוד
ילדי ביה,ס אורנים יוקנעם עילית
ענת ואליעזר ברקוביץ
אלון קול
יפעת מינצר
משפחת פלוט חדשות הצפון
אדרת יעל וגדעון
גליה לוסקי
מיכל ומירב לוי
גלית וערן מקדסי
יוני ורסנו
Neta Dumai
רשת בית בכפר
יוסי שושני
חנה קיסנר
אפי גורדון
yehuda
יעל חן טל
נפתלי מלי
אייגס רונית ורוני
יעקב שלו
רויאל אוי
לימור אבן
אביהו אפרת
עמוס ביתאן גלובס
דרור סגל
מיכל קורן-קקון
דניס וסבי ויינשטיין
פרדי הורוביץ
רוזן וליאת
צוות ה"אלטרנטיבה"
דוד פרידלנדר
תומר
יורם ברנע
שגיא בראל
דודו אמסלם ומוטי אלגזי מכללת אורט גבעת רם ירושלים
רותי שוורץ
יובל צימרמן
Leroy - נער מעמק יזרעאל
איתי
רונית שיר
יעל צידוני
דורון מורד - מונסניור
עוז
יואב שחק
סוזאנה אמבון
אסתי
נזכור תמיד
רוני רוזנטל-גזית
מיכל רוזנטל-שיפמן
דנה להיס
צחי מוזס
ציפי רום
מילה
שלי בהט-קלדררו
שלומי ממבשרת ציון
דניאל בר
ציפי טל
איציק טל
משה
שרית ורווה כהן
טינה
שי ק.
יעל פ
אבי תל 7/10/03
ביאנקה תל 7.10.2003
יפה יגר 7.10 .2003
מוטי יגר 7.10.2003
סמדר כץ
יצחק כץ 7.10.2003
אבישג כץ 7.10.2003
שון תל 7.10.2003
נירה טל
אריה טל
יעל טל
חן טל
אורלי בן נתן
שושי וטוביה דוד
ניר ומאיה
אורלי תל-אלון 10.10.03
אמיר אלון 10.10.03
אופק אלון 10.10.03
אסתי פרוייקט 12.10.03
עמית גבעולי 12.10.03
שאולי חייט 12.10.03
רועי כהן
גדעון עמיחי
משפחת אלנקווה 24.10.03
עדנה ציפריס 26.10.03
אריה ציפריס 26.10.03
בית "מילניום"
דודי מייזליק - בנק אדנים
אלישבע וולף-ששון
שפרה בן דוד
דרור צימרמן
ציפי ודרור צימרמן
צופיה וגדי צימרמן
ליאור צימרמן
עמית צימרמן
בטי(קוקה) סגל
דפנה ואמיל פריפר
Emil and Dafna Prifer
פרץ כוכבה ואלכס
רענן חכם
מרגנית ואריק אופיר-גוטלר
שון תל 27.10.03
רות תל 27.10.03
מאירה שחם
יעקב שחם
צבי וינר
חביבה וצבי רוגר
גד יוסף סבא
שטיין פני
שטיין מאיר
טראונר ענת
זוגרבו לילי, משה ומעוז-שדרות
אקרמן לב וגלינה-אשקלון
אילנית, חזי ודור קדם
אויירו סידי
אויירו משה
גור רותי
הדר כהן
בירו חנה
עמרן אברהם ומשפחתו
עמית נגלר
יניב גופדה, מתנדב במד"א הרצליה, ביקרתי באתר זה והתחברתי אל מותו.
בנימינה וגד דוידוביץ אשקלון
יוני איתן, מנכ"ל קלבר
גדי
בייזמן מיכה
מתן עמוס
שלומי .ש.
תמר שמואלי
חיים שתיים
איתן קדמי
גונרס
טל
אורלי תל-אלון 4.5.2004
אסיאו בן
רפי תירוש
שגיא
יוסטון מזרחי
נורית ויעקב קטרון
רוית דהן
ענת קדרון
איתי תל 17.6.2004
אמסלם סוזן
אמסלם יצחק בן של סוזי
יוסי
דוד
דור כליף 19.7.2004
מוסקוביץ שלמה-צלם עיתונות
חב"ד תל
צוות אתר דפדפת
אינס טדי
עידו אלקראט
אבי כהן
אורלי תל-אלון 7.10.04
מיכל
יפה יגר 7.10.2004
מוטי יגר 7.10.2004
ביאנקה תל7.10.04
שנתיים בלי אבא - אבי תל
הילה כץ
רותי שון ואיתי תל 17/10/04
ריקי‮ ‬ארז
מרים‮ ‬כהן
דוידוביץ-גד ובנימינה
דוידוביץ-גד ובנימינה, אשקלון
דותן.
אפרת וארי פרנק 17.10.04
טלי דביר ליבנת
עמוס כוהן
סיון דיין
יוסי גרוס
אנונימי
טל סלע
אתי איסטומין
שי מנדלר 13.11.2004
מיכל דדון
Neta 01.12.04
אבי פרנקו
שימון עקריש
Tomer Zvi
אורן בן שימול
ציון בראון
סימבול הפקות פרסומאים
רותי,שון ואיתי 4/5/05
ביאנקה תל-4.5.2005
ענבל פרלמן
חנה אטלי
אור הפקות-אור אוחיון
חיה ואבי נביא
אורי
ויקטוריה
ערן גלית ותומר מקדסי
אנונימי מלא הערכה
אליזבת
אלבגלי בנימין
ברכה
וובה ברידזה הבצל
ביאנקה תל
יבגניה מיאטסקי
רחל פאר 11/05
אמיר פז--לובר
בנימינה דוידוביץ
יוני מלכי
יוסי והדס רוזנטל
נירה ואהוד מוניצור
אורית אלון
אפרת וארי פרנק
משפחת סגל
סגל פנינה
אריק ומרגנית אופיר-גוטלר
חלי בן מנחם
רותי,שון ואיתי תל
אסתי פרויקט
שחר וסתיו תל
סמדר יצחק ואבישג כץ
דינה וגרשון ברס
ויזן רונית
ויזן יוסי
אבישג כץ
מאירה ויעקב שחם
נירה ואריה טל
חן ויעל טל
אורלי וקורן וכטל
מיכל דדון האג למען העיוור
Ricky Erez
ברכה ומשה להיס
שליט דן
עובדיה כהן ומשפחתו
מרים ומשה שפיר
ויזן יוסי ורונית
חיים, גינדה, מכיל ורונן אוסינסקי
טדי אינס
הראל לוי
מוטי קריאם
אילן
רבקה ומשה דוידס
עמותת "שים לב ללב"
לירן לוי
דליה ודידי גולן
אורון
איתי מורד
רינת גד
אבי מרום
יצחק טסלר
כרמלה ומשה שחם
ברק ברנר
דור הובלות
כהן מיכאל
אבי דנן
רונן
נועם
cris astuto
מקדסי יצחק
מקדסי נחום
עופר ליטני
רועי
יוסי לפיד ומרכז יובל למוסיקה
אלונה זוהר
יובל.ק.
מתן
אלעד קוריאט
חנן עסיס
יוסוף
אפרת זמיר- שטורפר 13/03/06
Karen Klein - Resheff
שירן רטה
איל סולומון
קיסוס
צביקה ברק 13/4/06
דודי קורן
יוסי רטה
ריידר טל
רונית ואורי קיטאי 21.4.06
חודור אמנון
שרון שיפמן
אורלי תל-אלון 2/5/06
ספיר וקורל
ביאנקה תל 4.5.2006
ארנון פישמן, קליפורניה
ג. יפית
גולני -51
הרב אבי זרקי ומשפחתו
חנה טל
ויקטור טל
תלמה ברגר
ענבר גילה
פבל ישראלסקי
סמסונוב אופיר
הרב אבי זרקי, משפחתו וכל צוות לשכת הרב
טל כ.
יוסי מואטי
ספיר
יונתן
ציפי ואורי סגל
דן
ביאנקב תל 16.8.2006
איציק דטרה
ב.ב
רן דנקר
יעקב עובדיה
איתמר ל
אולג מינץ
רונית ואורי קיטאי 14.9.06
אלעד
שאול מופז
עמנואל שירן
אורלי תל-אלון 22.9.06
אמיר שולמן פ"ת
יורם בן עמי (הוד השרון)
אבי תל - 4 שנים (7/10/06)
ביאנקה תל 7.10.2006
אסף-קורל תל
אורלי, אמיר, אופק ואביב אלון
עדל אסלו
מאיר מנדלסון
רם מלכה-אשדוד
טל סופר
ניר אלון
מאיה קלטר
ניצן שביט
שי בניטה
מיכאל פורת אשקלון
איגור צרנין
דודו סעדון
בנימינה וגד דוידוביץ
צילה רוטשטיין
ציפי, דרור, ליאור, עמית ורוני
נירה, אהוד וטל
יעקב
רזניק רפי
חלי
עידן בן אור
avi gur
פורת בועז
חן קינדל-קרית מלאכי
עדי - יד 2
קטרינה
"יהי זכרו ברוך- edan abkses
"יהי זכרו ברוך" edan abksses
אשרוב שי
נדב אלמקייס
דודו
nili david
איריס כץ
צביה וחנן אופנברג
מיכה מרגלית
ריקי מרגלית
אביב לוי
יעל 27.12.2006
אריאל ודגנית סגל
מיטל דבוש
יואל
נתנאל חמו-יד2
דיאנא זריהן-יד2
פורטל היפהופבורד www.HHB.co.il
גרינבוך אמיר
סתיו יהלומי+רוית דהן
יהי זכרו ברוך
ביאנקה תל 30.01.2007
שוורץ אור - 31.1.2007
יאיר מאיר
ניר כהן
אפרת מאור
mel
רחל ומשה אלון
בן סיסו
רחמים ברדוגו
פאינברג שירה
שמוליק קורן
יהי זיכרו ברוך שרי
דץ
ד,
ד. כהן
מנדלסון סיגלית, איציק, שיר ומאיה
מנדלסון
גיל לוי
דודי כהן
ביאנקה תל 16.04.07
אליהו פחימה
דן ת"א
בני אשכנזי
שי מנחםpizza&pizza
ביאנקה תל 4.05.07
לונדון יעל ודורון
ארתור סולימנוב
גדעון בן עליזה
ד. - שב"כ
נדב ומיכל טל
גיא מרי וירין
Shlomo &Dorit Stapler
מהקרלךמע
Hagay59
שושי
Neta Dumai July 2007
אלכס
ירון
צביקה רופטנברג
אסתר רופטנברג
סיגי , איציק, מאיה ושיר מנדלסון
רוי - 07\09\10
ליאור שפע
משה גבר
יובל מושקוביץ
עמית זולר
אורן
חבית לוי מבת ים
צחי דוד
יפעת
יוסי זיאן
H-Potter.co.il
יניב זעיר
שירן ויהודית בריל
הדס ויוסי רוזנטל
יעל
חייבטוב שלום
הילה טהר
זהבה וניסים קלדרון- פתח תקוה
אסף - קורל תל
ביאנקה תל 07.10.07
יבגניה פרוסטקוב
דנית אזולאי
שוש פישביין
רותי,שון,איתי ויובל תל
אורלי תל-אלון
אלונה זוהר.
אריה, נתניה
רותי שנהר
אדית
שושי דוד
סיגי
סיגי,איציק, שיר ומיה מנדלסון
סמדר אטינגר
ריקי ארז
רועי אברהם
סגל
סגל ישראלה וישראל
סגל שמוליק וענת
סגל אסף ואורית
סגל יעל
אלי נחמיאס
אמיל פריפר
שחר תל 24.10.2007
אבי נביא
חיה נביא
מלכיאל
איש גורדון
ניר שרון
Shlomo Stapler
אמיר גרינבוך
דורי
דרור טל
אורטל בן יעקב
טל עירוני
אדם בן-מאיר
משפחת זוגרבו-שדרות
אקרמן לב וגלינה
ביאנקה תל 15.01.08
שי יעקובי
אמזלג יוסי
אופיר.ב
ליאור פלדמן כ אחים
זברה
מליחי ליאת
מרסל אורן
הדס וידידיה שלוסברג
גיא שתיוי
אור
רם בן חמו
משה ובני רוזנר דואר נע ונד
מייקל אואן
עמרי ברנע
שחר תל 30.4.08
אלי ביטון
ביאנקה תל 04.05.08
אורלי- 4.5.08
מרינה טרומן
לי ירון 8.5.2008
שמעון
ררר
עמית מלכא
תמי ועמוס כרמלי
תומר שרון
אסולין רפאל
א.ה
אלעד מלמד -מוקיר ומעריך
נתנאל חמו
לירן לב
ל.מ
lm
קלאודיה ואמיל פריפר
ביאנקה תל 19.09.08
טלי כהן
ביאנקה תל 08.10.08
ערן פ
יעל מרקו
אדית מנשס
ישראל וישראלה סגל
סתיו
שוש פישביין מוקד המודעות הישיר
יורם כרפיס
Livia Balan
דרור
עידו
ברקוביץ טובה
ארז הרוש
אסף קיסוס
ביאנקה תל 04.05.09
אורלי- 4.5.09
דני
יעקב צברלינג 13.05.09
ביאנקה תל 07.09.09
אורלי - 7.9
דפנה-רמת השרון
אורלי- 19.9.09
מרים
אופק ואביב
ביאנקה תל 19.10.09
יורם ועדנה כרפיס
אבי תל, מתגעגע
שלמה מוסקוביץ
שריף - כפר יאסיף
אפרת זמיר (שטורפר לשעבר)
קורל תל
קורל תל 2009
דורון צינדורף
ביאנקה תל 15.01.10
אורי פ
ניסן
ידידה ישעיהו
ביאנקה תל 29.04.10
4/5/10 יומהולדת 70
אבי תל - 4/5/10
סמדר אטינגר -יום הולדת 70
גדי דגון
אורלי- 4.5.10
מיכל אבן 4.5.10
סתיו תל
ביאנקה תל 04.05.10
שון תל 4.5.10
קורל תל 2010
אמי ומשה חכם
ואל
נוגה
שרה
בני
ביאנקה תל 08.09.10
יובל גסר
ביאנקה תל 07.10.10
אורלי, 7.10.10
רותי, שון, איתי ויובל
פניה ומריק
אסתר וצביקה רופטנברג
מאור זקין
הראל
אלישבע
יונית
hmje
חיים ויצמן-עדן גרף
דנה רוזנבלט
מיכל 12/03/2011
איגור 23.3.2011
אורלי- 18.4.11
ביאנקה 19.04.11
מורן
ביאנקה תל 04.05.11
ישראלה סגל
ישראל סגל 4.5.11
אורלי, 4.5.11
רבקה
עומרי
ביאנקה תל 07.10.11
ביאנקה תל 29.10.11
אורלי, 29.10.11
יבגניה
אלכסיי לפידוס
דימיטרי בוכשטבר-סעדון
שרון טל
ביאנקה תל 29.02.12
Sergiu Stapler
ביאנקה תל 06.04.12
רונית ואורי קיטאי 25.4.12
דוד ועדנה פרידלנדר
ביאנקה תל 04.05.12
ביאנקה תל16.09.12
רונית ואורי קיטאי 15.10.12
אורלי
אורלי - 17.10.12
רותי אוחיון -קורל תל בע"מ
אמיר אלון 17.10.2012
ביאנקה תל 17.10.12
אופק
אביב
רחל (נני) אלון
ניצה פ.
ישראלה וישראל סגל
יעל סגל
שמוליק סגל
יורם מארק-רייך
יעקב 31.10.12
ביאנקה תל 01.01.13
ביאנקה תל 25.03.13
ביאנקה תל 04.05.13
אורלי 4.5.13
Dorit Doris Gescheit
ביאנקה תל 02.07.13
ביאנקה תל 05.09.13
אורלי 5.10.13
ביאנקה תל 05.10.13
אש"א-חוזרת שוב
אביב אלון
אופק אלון
ביאנקה תל 20.11.13
עמליה
חינכת לערכים וזה אנו רואים אצל בנך אבי....מנוחתך עדן
בנימין נתניהו
אורלי- 4.5.14
ביאנקה תל 04.05.14
יואב בר-ישראל
ביאנקה תל 25.09.14
ביאנקה תל 03.10.14